Missie & visie

Geïntegreerd beheer van een duurzame werkomgeving volgens de waarden Samen Duurzaam Ondernemen

PMC is een familiale bedrijvengroep, actief in de duurzame inrichting en beweging van kantoren, en maakt deel uit van de Vebego groep. Van in het begin heeft PMC altijd gezocht naar de creatie van toegevoegde waarde in haar dienstverlening.  De vraag “Wat kunnen we meer doen voor de klant” was én is altijd de rode draad in ons verhaal. Haar visie is ‘geïntegreerd beheer van een duurzame werkomgeving’. We profileren ons als een geïntegreerde dienstverlener voor de kantoormarkt.

De activiteiten van PMC zijn gecentraliseerd rond 3 pijlers: creëren, realiseren en beheren. De dienstverlening rond het creëren wordt op de markt gebracht via NNOF, de dienstverlening rond het realiseren wordt gecommercialiseerd door TRANSMOOVE en de dienstverlening rond het beheren wordt gerealiseerd door NNOFCARE.

NNOF is het studiebureau en kenniscentrum rond duurzame kantoorinrichtingen. Dit omvat alle diensten om een bedrijf in beweging te begeleiden naar de nieuwe situatie: change management, interieurontwerp, inventarisatie en circulair meubel design, projectmanagement, en biodiversiteitsadvies.

TRANSMOOVE (vroeger YOUR MOVER VANDERGOTEN en YOUR MOVER LOGISTICS genaamd) werkt rond de maximale herinzetbaarheid van het kantoormeubilair door verschillende diensten in beheer samen te brengen: verhuis, herstellingen, inventarisbeheer, opslag en beheer van kantoormeubelen, montage en distributiediensten, transformatie en hergebruik.  Het dienstenprogramma van Transmoove is gefocused op de maximale ontzorging van de klant tijdens de uitvoering van het project en tijdens het dagelijks gebruik van zijn meubilair.

NNOFCARE onderhoudt de werkomgeving. Het onderhoud begint bij de continuë monitoring van de werkomgeving.  Gezien alle bedrijven constant beweging zijn, wordt nagegaan of de werkomgeving mee evolueert met het bedrijf.  “Meten en weten” vormt de basis van dit proces. Hieruit ontspringen voorstellen om de inrichting eventueel (verder) aan te passen. Aansluitend houdt het onderhoud ook in dat preventieve en corrigerende (technische) interventies worden voorzien.

Het ‘geïntegreerd beheer van een duurzame werkomgeving’ bestaat er dus in om een continue dienstverlening te kunnen borgen.  Vanuit de dagelijkse ondersteuning bij de klanten (via verhuis, via contacten, via onderhoud) kan de werkomgeving continu gemonitored worden, waaruit projecten ontstaan om de inrichting (opnieuw) aan te passen aan de veranderende noden van de klant en zijn personeel.  En om van daaruit aansluitend zijn dagelijkse ondersteuning verder te optimaliseren.  Zodoende wordt een continuë verbeteringscyclus bereikt.

Deze dienstverlening past naadloos binnen de principes van circulaire economie, het nieuw economisch model waar in Europa naar gestreefd wordt.

In de geïntegreerde dienstverlening waren tot op heden niet alle takken voorhanden.  Gezien de schoonmaak en onderhoud het begin van de circulaire cirkel vormen, is de samenwerking met Vebego een heel belangrijke evolutie voor PMC.  Dankzij deze samenwerking wordt nog meer impact verkregen op het beheer van de werkomgeving.  Wie anders is er dagelijks op de werkvloer aanwezig om te kunnen monitoren wat er bij de klant gebeurt?

De missie van Samen Duurzaam Ondernemen ondersteunt ten volle deze visie.

Samen

We zeggen het waarschijnlijk te weinig maar onze mensen zijn de belangrijkste schakel in heel het proces. Dagelijks verwachten we van hen dat ze de gemaakte afspraken met de klanten tot een goed einde brengen.  We verlenen een geïntegreerde dienst aan onze klanten en dit kunnen we hard maken door ons team aan mensen die klantgericht, plichtsbewust, en professioneel aan de slag gaan.  Die klanten geven ons de kans verder te groeien, te innoveren en onze toekomst te verzekeren. Onze klanten staan centraal in onze dienstverlening. Persoonlijke doelstellingen, de doelstellingen van ons bedrijf en de doelstellingen van onze klanten vloeien naadloos in elkaar over. Meer nog, wij helpen de klant haar doelstellingen te bereiken. Het borgen van een uitstekende klantenrelatie staat centraal in onze bedrijfsvoering. Uiteraard hebben we nog vele andere partners nodig om onze dienstverlening tot het gewenste resultaat te brengen. Ook dat is Samen, samen met al onze partners. Ons bedrijf heeft ook een impact op lokaal niveau. Gedragen we ons als een goede buur of als een verre vriend ? In welke mate kunnen wij lokale spelers helpen en steunen in het halen van hun doelstellingen. Wij willen een sociaal, lokaal geëngageerd bedrijf zijn dat wel degelijk het verschil maakt. Wie we zijn en wat we daadwerkelijk doen, staat centraal in ons lokaal engagement. Ook deze groep stakeholders zijn essentieel als we spreken over ‘Samen’.

Tot slot wensen wij samen met onze aandeelhouders de lange termijnkoers te varen. Wij zijn niet uit op korte termijn resultaten maar willen door duurzame groei en innovatie een toekomst bieden voor allen Samen.

Duurzaam

Duurzaam betekent voor ons de lange termijn die we voor ogen hebben.  Deze duurzaamheid trekken we door in de partners waarmee we het Samen in onze dienstverlening kunnen realiseren.  De ruime anciënniteit van ons personeel, onze vaste klanten portefeuille, onze jarenlange samenwerking met sociaal economie bedrijven, onze lokale verankering in verschillende instellingen,  … zijn mooie bewijzen van onze lange termijn filosofie .

Naast deze sociale en economische duurzaamheid mogen we de ecologische impact van onze activiteiten niet verwaarlozen.  We willen actief ons steentje tot het milieu bijdragen en daartoe willen we onze ecologische voetafdruk controleren, beheren en verbeteren.  Beter nog, we zoeken binnen onze bedrijven naar nieuwe diensten en business modellen om de milieuproblematiek actief en bewust aan te pakken.

Om ervoor te zorgen dat we zowel intern als extern gedisciplineerd de focus blijven behouden, wordt ons management proces ondersteund door 3 aanvullende kwaliteitssystemen: ISO 9001 (inzake processen), EMAS (inzake milieuprestaties), en het VCDO* (inzake MVO doelstellingen). 

Ondernemen

Wij willen door groei en innovatie een toekomst voor allen Samen bieden.  Een nieuw idee, een briljante inval of een knappe vondst legt de basis voor de vooruitgang van de onderneming en geeft voorsprong op de concurrenten.  De afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid en hebben we een brede waaier aan diensten kunnen en durven opbouwen.  Met een energieke wil om door te zetten, een drang om te verwezenlijken, een bruisende dynamiek om resultaten te behalen.  Dit was zeker geen foutloos parcours maar we hebben de problemen wel telkens aangepakt en het ondernemerschap blijven stimuleren.  We nemen altijd onze verantwoordelijkheid: plichtsbewust, in goede en kwade dagen.  We blijven onze visie trouw en willen onze droom van ‘Geïntegreerd beheer van een duurzame werkomgeving” bereiken.  Met een gezond boerenverstand en een nuchter redeneervermogen.