Brussel valt in de prijzen!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelooft rotsvast in de circulaire economie. Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en de oproep tot het indienen van projecten voor bedrijven (Be Circular - Be Brussels) ontvingen op 17 november in Ljubljana de Eurocities Award 2017.

Om de economie nieuw leven in te blazen mikt Brussel op het milieu. De ontwikkeling van een programma voor circulaire economie (GPCE), waar het Gewest 12,8 miljoen euro in investeert, moet talrijke nieuwe banen opleveren. De doelstellingen zijn ambitieus: een beter milieu laten samengaan met economische kansen, de economie in Brussel verankeren om lokaal te produceren, minder woon-werkverkeer, het grondgebied beter benutten, toegevoegde waarde creëren voor de Brusselaars en de werkgelegenheid. De 111 maatregelen van het programma vielen blijkbaar in de smaak bij de jury van de Eurocities Award, aangezien het GPCE bij de 3 finalisten van de editie 2017 was.

De projectoproep Be Circular - Be Brussels leverde het Gewest een Award op in de categorie Innovatie. Bedrijven, zelfstandigen, vzw’s, … kunnen via Be Circular tot € 80.000 aan financiële steun krijgen, naast materiële ondersteuning en publiciteit voor hun project. De laureaten 2017 worden binnenkort bekendgemaakt. En waarom zou jij volgend jaar niet meedoen?

Afval? Neen, meubels!

Een Britse start-up maakt van afval leuke meubels en designproducten. Dat dwingt respect af, vinden wij.

Pentatonic heeft een krachttoer uitgehaald: afval uit het dagelijks leven recycleren tot meubels en gebruiksvoorwerpen met een verbluffend mooie look. Smartphoneschermen worden drinkglazen, petflessen zien er plots uit als tafel- en stoelpoten, van oude dvd’s maken ze een bureau … Door samen te werken met Europese afvalverwerkingsbedrijven spoort de start-up materialen op die bruikbaar zijn om er meubels mee te maken. Voor begin 2018 staat er een meubelcollectie op basis van sigarettenpeuken op het programma …

NNOFCARE voor de ideale werkruimte

Het welzijn en de efficiëntie van medewerkers doen toenemen in een geoptimaliseerd kantoor en een uitgekiende werkruimte. Dankzij NNOFCARE, de nieuwe dienst van Nnof, wordt dit concreet haalbaar.

Met de Antwerp Management School als partner heeft Nnof alle vereiste competenties in huis gehaald om betere werkruimtes te bedenken en te ontwikkelen. De verlangens, beperkingen en mogelijkheden van de bedrijven blijven steeds het uitgangspunt. NNOFCARE maakt werkruimtes doelgericht en aangenaam, uitnodigend en stimulerend, als strategische instrumenten in dienst van de werknemer en het bedrijf.

Nnof en D&C Services, samen aan de slag voor duurzame kwaliteit

De fusie van beide bedrijven leidt tot een uniek dienstenaanbod in België.

Nnof geniet een sterke reputatie voor de inrichting van duurzame kantoren, met de circulaire economie als uitgangspunt. Het is niet meer dan logisch dat deze organisatie haar krachten nu bundelt met D&C Services, work place consultants die gespecialiseerd zijn in kantoorinrichting en die net als Nnof tot de PMC Holding behoren.

Vertrekkend vanuit veranderingstrajecten kan Nnof de voorstudie doen rond de gewenste werkplekbeleving en het gebruik ervan, en vervolgens vanuit de “look&feel” en de inventarisatie ook de remanufacturing begeleiden. De Nnof-diensten richten zich dus op de organisatie voor, tijdens en na een verhuis- of inrichtingsproject.

Nnof is momenteel de enige circulaire kantoorinrichter in België. Deze aanpak houdt bovendien grote beloften in voor de toekomst: door het afval te verminderen, de verbruikte grondstoffen te beperken en vervuiling tegen te gaan, wordt de uitstoot van meer dan 800.000 kg CO2 vermeden!

E-mail: stap over op VSRE

Klets niet zoveel in de e-mails die je voor je werk verstuurt! Wees bondig en efficiënt.

De Griekse ondernemer Panayotis Vryonis heeft een gedurfde, maar efficiënte oplossing gevonden om de tientallen e-mails die je dagelijks overspoelen de baas te blijven. Zijn oplossing heet VSRE of Very Short Reply Expected. Als je die afkorting aan het onderwerp van je bericht toevoegt, geef je aan dat je een ultrakort en nauwkeurig antwoord van de geadresseerde verwacht. En dat jij zelf ook zo wil communiceren. Gedaan dus met beleefdheidsformules en antwoorden van 15 regels die iedereen tijd doen verliezen. Als je antwoordt, mag je maar 1 tot 5 woorden gebruiken. Lees hier de volledige gebruiksaanwijzing van VSRE (ENG).

Streefdoel: 70% van het afval recycleren

De Europese Unie gelooft in de circulaire economie en wil iedereen motiveren. Zij wil dat 70% van het afval wordt gerecycleerd tegen 2030.

Momenteel wordt 44% van het Europese afval gerecycleerd of gecomposteerd. Tegen 2030 moet dat 70% worden. De afgevaardigden van de commissie Milieubeheer hebben het wetgevingspakket afval gewijzigd, een reeks van vier richtlijnen met kwantitatieve doelstellingen voor recyclage. De lidstaten krijgen de dringende raad om de handen uit de mouwen te steken! Momenteel haalt België 53% recyclage van al ons afval. De beste leerling van de klas is Duitsland, met 66%. De slechtste is Malta, met 8%.

Een faire muis

De Duitse NGO Nager-IT lanceert een muis die voor 70% fair is.

Aan de buitenkant merk je er niets aan: een optische muis, heel design, in diverse kleurtjes, … Maar de laatste stappen van het productieproces verlopen in faire omstandigheden en de helft van de onderdelen komt uit fabrieken die goede arbeidsomstandigheden naleven. Het bedrijf hoopt om in de toekomst de resterende problemen met de winning van edele mineralen en met de productie van allerlei onderdelen op te lossen. Sommige metalen uit mijnen blijven de moeilijkste kwestie. De eindassemblage van de muis vindt plaats in een op integratie gerichte beschermde werkplaats in Zuid-Duitsland.

De circulaire economie levert duizenden nieuwe job op

10.000 tot 20.000 jobs in België, twee miljoen op Europese schaal: de circulaire economie zorgt voor flink meer werkgelegenhe

Een studie van de Europese Unie laat er geen twijfel over bestaan: het potentieel aan nieuwe banen dat de circulaire economie kan opleveren, is enorm. Zo zouden er tegen 2030 in Zweden 100.000 extra jobs komen door deze nieuwe manier om producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen. In het Verenigd Koninkrijk zou het gaan om 200.000 banen, in Nederland om 83.000. Op het niveau van de Unie is er sprake van 2 miljoen banen!

En in België? Ook Agoria, de federatie van bedrijven uit de technologiesector, onderzocht deze kwestie. Bij ons zou de circulaire economie 10.000 tot 20.000 banen scheppen in de industrie en de technologie. Het loont dus de moeite om innoverende producten te ontwikkelen, met een langere levensduur, die bewuste klanten kunnen verleiden. De begrippen “recyclage” en “circulaire economie” hebben immers altijd een lokale dimensie. En die kan de Belgische markt een nieuwe impuls geven.

De Brusselse regering kondigde in december 2016 aan dat ze 1,5 miljoen euro vrijmaakt om via de projectoproepbe circular” 41 projecten te steunen die te maken hebben met de circulaire economie. Dit initiatief, waar waarschijnlijk een vervolg op komt, kan nieuwe banen opleveren.

Nnof en Manus, samen duurzaam aanwerven

Manus is een bedrijf dat werknemers uit de sociale economie helpt om (opnieuw) aan de slag te gaan in het gewone arbeidscircuit. Mustafa werkt al bijna een jaar bij Nnof.

Manus helpt bedrijven die aan hun aanwervingen een sociale dimensie willen geven. Zelf is het een transitiebedrijf, dat werknemers opleidt voor diverse sectoren: schoonmaak, groendiensten, renovatie. De werknemers worden in bedrijven geïntroduceerd en een tijdje opgevolgd, tot er eventueel een arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Ook Mustafa Saaif kreeg enkele maanden een opleiding bij Manus. In maart 2015 kwam hij in dienst bij Nnof, in de houtbewerkerij. Onder toezicht van zijn atelierchef leerde hij de kneepjes van het vak in een klassieke werkomgeving. Mustafa slaagde glansrijk in zijn opdracht en ondertekende onlangs een arbeidsovereenkomst bij Nnof.

Nnof deed ook al eerder een beroep op organisaties voor sociaal werk, zoals maatwerkbedrijven. Aandacht en openheid voor diversiteit zit bij Nnof in de genen, net als duurzaam en op integratie gericht personeelsbeheer.

Beter geconcentreerd met goede muziek

Muziek verzacht de zeden en verbetert de werksfeer.

Wat zou ons leven zonder muziek zijn? Notenbalken creëren de perfecte sfeer om ons te ontspannen, weg te dromen, ons te concentreren … Ook op kantoor draagt muziek bij tot een betere werkomgeving en een grotere focus. Maar welke muziek? Focus@will ontwikkelde een tool die niet op vage veronderstellingen berust, maar op neurowetenschappelijke basis een groot aantal instrumentale nummers voorstelt die de aandacht en concentratie van de werknemers ten goede komen. In uw eigen muzikale bubbel ontsnapt u aan de omgevingsgeluiden, de stress en het tumult. En u vindt de muziek die uw mogelijkheden vergroot. Meer dan 20 000 abonnees zijn al overtuigd.