Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie, en Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, ondertekenden een document met belangrijke maatregelen die voor eind 2019 ten uitvoer worden gelegd.

België gelooft in de circulaire economie en dat mag iedereen weten. Het programma is alvast ambitieus: een innoverend economisch model opzetten, streven naar duurzamer grondstoffengebruik, een groter bewustzijn van de uitdagingen inzake economie, milieu en consumptie in het algemeen. De Belgische regering publiceerde hierover een brochure waarin de grote principes van de circulaire economie en de voordelen ervan worden uitgelegd. Ze bevat 21 maatregelen die de wil van de regering om België toonaangevend te maken op dit domein gestalte moeten geven.

De maatregelen zijn heel concreet en gericht op een betere informatieverstrekking aan consumenten en bedrijven. Ze bevatten maatregelen tegen geprogrammeerde veroudering en voor de herstelbaarheid van producten, om de principes van de groene chemie toe te passen, een kenniscentrum voor duurzame economie op te richten, informatie over de mogelijkheden van de circulaire economie bij overheidsopdrachten te verstrekken, gezonde recyclage te bevorderen, …

Dit zeer gedetailleerd en overvloedig geïllustreerd document is zowel bedoeld om de discussie te voeden als tot actie aan te zetten.

Zullen wij onze gebouwen in de toekomst een onbeperkt aantal keren kunnen herinrichten en heropbouwen? Steven Beckers, een Belgische architect met een stevige reputatie op het domein van de circulaire economie, vond hiervoor de oplossing.

Het moet maar eens gedaan zijn met die wegwerpmentaliteit, vindt de samenleving. Maar geldt dat ook voor de architectuur? Inderdaad, zegt Steven Beckers, die aan het hoofd staat van studiebureau Lateral Thinking Factory. Zijn principe heet “cradle to cradle”, of van wieg tot wieg. Hij past het toe op woningen en kantoorgebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie. Om tot 100% recycleerbaarheid te komen, ontmantelt hij gebouwen van vloer tot plafond en hercombineert hij de elementen in andere constructies.

Dit principe heet ook “upcycling”: je recycleert niet om er andere voorwerpen mee te maken, maar identieke voorwerpen. Over 20 jaar kan een kantoorgebouw dienst doen voor appartementen of woningen. Deze Belgische pionier van een procedé dat wereldwijd aan populariteit wint, doet niet alleen aan duurzame ontwikkeling. Zijn constructies hebben ook een positieve impact op het milieu, vergen een minimum aan technologie en voldoen aan vrij strikte normen. Zo zijn toxische producten of elementen absoluut verboden bij het hergebruik. Een gebouw moet voortaan meekunnen … voor de eeuwigheid.

Dit huis zou helemaal niet misstaan in een hobbitdorp, maar het bestaat wel degelijk!

Het Nederlandse bedrijf Fiction Factory bouwt huizen die voor 99% uit gerecycleerd karton bestaan. Elke module is 5 m² groot en kan met alle andere modules worden gecombineerd tot de gewenste oppervlakte is bereikt. Pluspunten: geen funderingen, materialen die volgens het “cradle to cradle”-principe herbruikbaar zijn, een schappelijke prijs (3.900 euro/module) en een gewaarborgde levensduur van minimaal 50 jaar (het bedrijf mikt zelfs op een eeuw). Alles is mogelijk: een bungalow in je tuin of aan zee, een extra bureau of een ruime woning met zen-allures. Een Wikkelhouse wordt in veel Europese landen – natuurlijk ook in België – verkocht via de website.

D&C Services, het studiebureau rond veranderingstrajecten qua kantoorinrichtingen, zusterbedrijf van Nnof, legde onlangs vanuit haar specialiteit rond de buitenaanleg van kantoren, voor een klant een ecologische natuurtuin aan.

Plaats van actie: Grimbergen. Tijdstip: enkele weken geleden. Nnof en D&C Services legden samen de laatste hand aan hun allereerste rechthoekige bedrijfstuin met een oppervlakte van 5 are. De tuin werd volledig ecologisch aangelegd en juist die natuurlijke aanpak wist de bouwheer te overtuigen.

Om te beginnen kwamen er geen pesticiden te pas aan de voorbereiding van het terrein. Ook het onderhoud van de tuin zal volledig op natuurlijke wijze gebeuren. De al aanwezige bomen bleven in de mate van het mogelijke staan, terwijl een klassiek tuinbedrijf had voorgesteld om ze allemaal om te hakken. Het gazon kreeg het gezelschap van een bloemen- en plantenweide waarop de bijen en vlinders van de velden in de buurt zich helemaal kunnen uitleven. En het budget? Dat bedroeg nauwelijks de helft van de voorstellen van de concurrenten.

De wensen van de klant stimuleerden de creativiteit van D&C en Nnof en uit die samenwerking ontstond een plek van vredige rust en kalmte.